Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała
Woj. Śląskie

informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

(33) 499 78 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
W każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów 15:30 - 18:00

Biuro Obsługi Interesanta:
ul. Mickiewicza 22
tel.: (33) 499 78 26
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
ul. Św. Trójcy 3
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:00

Kasa Sądu:
ul. Mickiewicza 22
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30
W kasie można nabyć znaki sądowe.

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty sądowe w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (grzywny, koszty, opłaty, odpisy z ksiąg wieczystych, odpisy z KRS):
NBP o/o Katowice
Nr 09 1010 1212 0031 6022 3100 0000

Dla transakcji międzynarodowych:
IBAN: PL09101012120031602231000000
SWIFT BIC CODE: NBPLPLPW

Numer rachunku sum na zlecenie (zaliczki) na który należy wpłacać zaliczki na biegłego, ogłoszenia w prasie, wywiad kuratora,wpis do rejestru spadkowego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr 92 1130 1091 0003 9085 7220 0003

Numer rachunku sum depozytowych, na który należy wpłacać depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie,wadia i dopłaty do ceny nabycia:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr 35 1130 1017 0021 1000 4590 0004

W tytule przelewu należy wyraźnie wskazywać czego wpłata dotyczy (podawać Wydział do którego ma trafić wpłata, sygnaturę akt, oznaczenie stron)

Kasy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nie przyjmują wpłat na wyżej wymieniony rachunek sum depozytowych, należy je wpłacać na konto.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Alicja Glądys - pok. 8
tel.: (33) 499 78 20, (33) 499 78 22
e-mail: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Janik - pok. 10
tel.: (33) 470 31 06, (33) 470 31 06
fax: (33) 470 31 22
e-mail: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Urszula Zawada - pok. 21
tel.: (33) 499 78 40
tel./fax: (33) 499 78 43
e-mail: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Cieszyńska 10
Kierownik Sekretariatu
Anna Płócienniczak - pok. 1
tel.: (33) 499 05 69, (33) 499 05 68
fax: (33) 499 05 69
e-mail: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

VI Wydział Gospodarczy
ul. Bogusławskiego 24
Kierownik Sekretariatu
Marcelina Byrtek - pok. 4
tel.: (33) 499 79 60
fax: (33) 499 79 62
e-mail: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Św. Trójcy 3
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Płygawko - pok. 11
tel.: (33) 499 04 14, (33) 499 04 26
fax: (33) 499 04 14
email: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Bogusławskiego 24
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Suchy - pok. 37
tel./fax: (33) 499 79 10
email: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

IX Wydział Karny
ul. Bogusławskiego 24
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Steciuk pok. 11, 12, 17
tel.: (33) 499 79 35
fax: (33) 499 79 30
e-mail: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

X Wydział Cywilny
ul. Bogusławskiego 24
Kierownik Sekretariatu
Beata Koziołek - pok. 14
tel./fax: (33) 499 79 40
e-mail: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sprawuje nadzór nad

miastem: Bielsko-Biała i Szczyrk
gminą: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Wilamowice i Wilkowice