Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała
Woj. Śląskie

informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

(33) 499 04 99

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa w godz. 11:00 - 11:30)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa w godz. 11:00 - 11:30)

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa w godz. 11:00 - 11:30)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa w godz. 11:00 - 11:30)

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kancelaria Tajna:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 13:00

Prezes Sądu:
Środa: 12:00 - 14:00 - pok. 230

Opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny:
Numer rachunku dochodów budżetowych:
BANK NBP O/O Katowice
44 1010 1212 0024 8222 3100 0000

Dla wpłat z zagranicy:
NBPLPLPW PL 44101012120024822231000000

Zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy:
Numer rachunku sum na zlecenie:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
53 1130 1091 0003 9085 0120 0003

Dla wpłat z zagranicy:
GOSKPLPW 53113010910003908501200003

Wadia, zabezpieczenia, poręczenia majątkowe:
Numer rachunku sum depozytowych:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
91 1130 1017 0021 1000 4090 0004

Dla wpłat z zagranicy:
GOSKPLPW 91 1130 1017 0021 1000 4090 0004

Numer rachunku sum depozytowych w Euro
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
48 1130 1017 0021 1000 4090 0002
Numer rachunku sum depozytowych w USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
64 1130 1017 0021 1000 4090 0005
Numer rachunku sum depozytowych w CHF
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
75 1130 1017 0021 1000 4090 0001
Numer rachunku sum depozytowych w GBP
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
21 1130 1017 0021 1000 4090 0003

Nawiązki, świadczenia pieniężne:
Numer rachunku Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO o/Katowice
96 1130 1091 0003 9085 0120 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Renata Janica - pok. 128
tel.: (33) 499 03 77
fax: (33) 499 04 60
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik sekretariatu
Barbara Smółka - pok. 223
tel.: (33) 499 03 15
fax: (33) 499 03 81
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Grażyna Wójcik - pok. 309
tel.: (33) 499 03 37
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik sekretariatu
Marcin Tylka - pok. 206
tel.: (33) 499 05 60
fax: (33) 499 03 13
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Izabela Zubek - pok. 123
tel.: (33) 499 03 75
fax: (33) 499 03 19
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

VII Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik sekretariatu
Mirosława Herman - pok. 302
tel.: (33) 499 03 24
fax: (33) 499 03 29
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Sąd Rejonowy w Cieszynie Sąd Rejonowy w Żywcu