Sąd Rejonowy w Suwałkach

ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
Woj. Podlaskie

boi@suwalki.sr.gov.pl

(87) 563 54 44

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (87) 563 54 44
e-mail: boi@suwalki.sr.gov.pl
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:00 - 17:30 (w godz. 15:00 - 17:30 , korespondencja przyjmowana jest przez pracownika Biura Obsługi Interesanta - pok. 1-2)
Wtorek - Piątek: 7:00 - 14:30
(przerwa: 11:30 - 12:15)

Czytelnia Akt:
tel.: (87) 563 54 44
e-mail: czytelnia.akt@suwalki.sr.gov.pl
Poniedziałek: 10:00 - 17:45
Wtorek - Piątek: 10:00 - 14:00

Obsługa Spraw Wieczystoksięgowych:
tel.: (87) 563 54 44
e-mail: wkw@suwalki.sr.gov.pl
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(z przerwą 15 min)

Konta: Dochody Budżetowe - wpisy sądowe, grzywny, koszty sądowe (do spraw cywilnych, karnych), opłaty za Księgi Wieczyste
I Wydział Cywilny
25 1010 0055 3033 0040 5400 0001
II Wydział Karny
95 1010 0055 3033 0040 5400 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
68 1010 0055 3033 0040 5400 0003
IV Wydział Pracy
41 1010 0055 3033 0040 5400 0004
V Wydział Gospodarczy
14 1010 0055 3033 0040 5400 0005
VI Wydział Ksiąg Wieczystych
84 1010 0055 3033 0040 5400 0006
Sekcja Wykonawcza KNS-y (grzywny i koszty sądowe)
33 1010 0055 3033 0140 5400 0002

Konto sum depozytowych (depozyty sądowe, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia na mieniu, wadia) na:
Bank BGK 08 1130 1017 0021 1001 6090 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczki na opinię biegłego, opłata za wpis w rejestrze spadkowym):
Wnioskodawcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 złotych na konto:
Bank BGK 70 1130 1059 0017 3382 2420 0001

Nawiązki oraz świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
Bank BGK 32 1130 1059 0017 3382 2420 0006

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

I Wydział Cywilny
ul. Sejnejska 30, 16-400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Edyta Kołowszyc - pok. 13
tel.: (87) 739 61 40
fax: (87) 739 61 59

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Marzenna Alicka - pok. 33
tel.: (87) 739 60 47
fax: (87) 739 60 59

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Sylwia Wasilewska - pok. 27
tel.: (87) 739 61 20
fax: (87) 739 61 16

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Chmielewska - pok. 14
tel.: (87) 739 60 81
fax: (87) 739 60 89

V Wydział Gospodarczy
ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Sieńko - pok. 15
tel.: (87) 739 60 93
fax: (87) 739 60 99

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Bocianowska - pok. 5
tel.: (87) 739 60 71
fax: (87) 739 60 79

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Sprawuje nadzór nad

miasto: Suwałki gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny