Sąd Okręgowy w Warszawie

al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Woj. Mazowieckie

boi@warszawa.so.gov.pl

(22) 440 80 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów oraz Czytelnią akt:
al. Solidarności127
tel.: (22) 440 80 00
email: boi@warszawa.so.gov.pl

ul. Płocka 9
tel. (22) 440 50 00
e-mail: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

ul. Czerniakowska 100
tel.: (22) 440 07 27 lub (22) 440 07 28
e-mail: boi.gosp@warszawa.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów we wszystkich siedzibach Sądu Okręgowego w Warszawie czynne:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Konta bankowe:
Rachunek dochodów budżetowych:
07 1010 1010 0402 1122 3100 0000

Rachunek do wpłat przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa:
95 1010 0055 4003 0030 4400 0015

Na wskazany rachunek bankowy wpłat dokonywać należy WYŁĄCZNIE w okresie pierwszych 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa.
Po upływie tego terminu rachunek ten jest rachunkiem NIEPRAWIDŁOWYM.
Po upływie 30 dniowego okresu wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego Warszawa Wola - NUMER RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU SKARBOWEGO USTALIĆ NALEŻY OSOBIŚCIE.

UWAGA:
Powyższy rachunek służy tylko i wyłącznie do wnoszenia opłat sądowych, dla których na moment wnoszenia opłaty nie jest znana właściwość Wydziału.

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych):

I Wydział Cywilny:
85101000554003003044000001
*kod BIC: NBPLPLPW

II Wydział Cywilny:
58101000554003003044000002
*kod BIC: NBPLPLPW

III Wydział Cywilny:
31101000554003003044000003
*kod BIC: NBPLPLPW

IV Wydział Cywilny:
04101000554003003044000004
*kod BIC: NBPLPLPW

V Wydział Cywilny Odwoławczy:
74101000554003003044000005
*kod BIC: NBPLPLPW

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy:
47101000554003003044000006
*kod BIC: NBPLPLPW

VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy:
20101000554003003044000007
*kod BIC: NBPLPLPW

VIII Wydział Karny:
90101000554003003044000008
*kod BIC: NBPLPLPW

IX Wydział Karny Odwoławczy:
63101000554003003044000009
*kod BIC: NBPLPLPW

X Wydział Karny Odwoławczy:
36101000554003003044000010
*kod BIC: NBPLPLPW

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych:
09101000554003003044000011
*kod BIC: NBPLPLPW


XII Wydział Karny:
79101000554003003044000012
*kod BIC: NBPLPLPW

XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
52101000554003003044000013
*kod BIC: NBPLPLPW

XIV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
25101000554003003044000014
*kod BIC: NBPLPLPW

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń:
95101000554003003044000015
*kod BIC: NBPLPLPW

XVI Wydział Gospodarczy:
68101000554003003044000016
*kod BIC: NBPLPLPW

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
41101000554003003044000017
*kod BIC: NBPLPLPW

XVIII Wydział Karny:
14101000554003003044000018
*kod BIC: NBPLPLPW

XIX Wydział Wizytacyjny:
84101000554003003044000019
*kod BIC: NBPLPLPW

XX Wydział Gospodarczy:
57101000554003003044000020
*kod BIC: NBPLPLPW

XXI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
30101000554003003044000021
*kod BIC: NBPLPLPW

XXII Wydział Własności Intelektualnej:
03101000554003003044000022
*kod BIC: NBPLPLPW

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy:
73101000554003003044000023
*kod BIC: NBPLPLPW

XXIV Wydział Cywilny:
46101000554003003044000024
*kod BIC: NBPLPLPW

XXV Wydział Cywilny:
19101000554003003044000025
*kod BIC: NBPLPLPW

XXVI Wydział Gospodarczy:
89101000554003003044000026
*kod BIC: NBPLPLPW

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy:
62101000554003003044000027
*kod BIC: NBPLPLPW

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:
35101000554003003044000028
*kod BIC: NBPLPLPW

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów:
08101000554003003044000029
*kod BIC: NBPLPLPW

Rachunek sum depozytowych (wadia i zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, poręczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego
98 1130 1017 0021 1000 0390 0004
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Sumy na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla kuratorów, biegłych i tłumaczy):
Bank Gospodarstwa Krajowego
92 1130 1062 0000 0575 4120 0003
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Wydatki budżetowe:
NBP O/O Warszawa
57 1010 1010 0402 1122 3000 0000
*kod BIC: NBPLPLPW

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego
22 1130 1062 0000 0575 4120 0002
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Fundusz pomocy postpenitencjarnej:
Bank Gospodarstwa Krajowego
58 1130 1017 0000 0575 4120 0010
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek walutowy sum depozytowych w EUR (zabezpieczenia, poreczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego
55 1130 1017 0021 1000 0390 0002
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek walutowy sum depozytowych w USD (zabezpieczenia, poreczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego
71 1130 1017 0021 1000 0390 0005
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek walutowy sum depozytowych w GBP (zabezpieczenia, poreczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego
28 1130 1017 0021 1000 0390 0003
*kod SWIFT: GOSKPLPW

Rachunek walutowy sum depozytowych w CHF (zabezpieczenia, poreczenia majątkowe):
Bank Gospodarstwa Krajowego
82 1130 1017 0021 1000 0390 0001
* kod SWIFT: GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Jolanta Kornaszewska-Klimczak - pok. 615
tel.: (22) 440 60 19
fax: (22) 440 51 44

II Wydział Cywilny
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Paulina Nowakowska - pok. 606
tel.: (22) 440 60 09
fax: (22) 440 50 02

III Wydział Cywilny
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Dorota Dymowska - pok.530
tel.: (22) 440 41 40
fax: (22) 440 41 11

IV Wydział Cywilny
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Jolanta Szymanowska - pok. 661
tel.: (22) 440 61 02
fax: (22) 440 60 31

V Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa,
Kierownik sekretariatu
Justyna Domeradzka - pok. 106
tel.: (22) 440 51 86
fax: (22) 440 11 21

VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Joanna Smolińska - pok. 621
I instancja:
tel.: (22) 440 51 74
fax: (22) 440 51 24
II instancja:
tel.: (22) 440 80 68
fax: (22) 440 20 54

VII Wydział Cywilny Rejestrowy
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Maciejak - pok. 513
tel.: (22) 440 61 11, (22) 440 61 13
fax: (22) 440 61 14

VIII Wydział Karny
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Paweł Laszczka - pok. 423
tel.: (22) 440 80 22
fax: (22) 440 31 45

IX Wydział Karny Odwoławczy
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Izabela Hejne - pok. 459a
tel.: (22) 440 41 50, (22) 440 41 69
Sekretariat apelacji: (22) 440 41 65, (22) 440 41 64
Sekretariat zażaleń: (22) 440 41 68
Sekretariatu skarg i kasacji: (22) 440 41 67
fax: (22) 625 78 65

X Wydział Karny Odwoławczy
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Kozłecka - pok. 450
tel.: 22 440 42 01
Sekretariat zażaleń: (22) 440 42 06
Sekretariat apelacji: (22) 440 42 08
fax: (22) 629 06 61

XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Aneta Szmajser - pok. 519
tel.: (22) 440 51 04
fax: (22) 440 50 52

XII Wydział Karny
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Monika Respekta - pok. 437
tel.: (22) 440 40 03
fax: (22) 440 40 06

XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul.Płocka 9, 01-231 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Ewelina Brzoza-Burzyńska - pok.318
tel.: (22) 440 52 12
fax: (22) 440 70 96

XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych
ul.Płocka 9, 01-231 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Joanna Olszewska - pok.309
tel.: (22) 440 10 95
fax: (22) 440 10 11

XV Wydział Wykonywania Orzeczeń
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Michał Szczygieł - pok. 538
Pion karny (numer tymczasowy na czas pandemii COVID-19): (22) 440 42 49
Pion karny: (22) 440 30 14
Należności Skarbu Państwa pionów: cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (22) 440 51 89

XVI Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Kacprzak - pok. 369
tel.: 22 440 09 11
fax: 22 827 25 73

XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Godlewska-Kur - pok. 450
tel.: (22) 440 08 58

XVIII Wydział Karny
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Ewa Gmurczyk - pok. 446
tel.: (22) 440 50 17
fax: (22) 440 50 51

XIX Wydział Wizytacyjny
Kierownik sekretariatu
Beata Grabowska - pok. 320
al. ,Solidarności 127 - sprawy pionu:
- cywilnego: (22) 440 31 00
- rodzinnego i nieletnich, wieczystoksięgowego: (22) 440 42 58
- karnego: (22) 440 30 73
ul. Płocka 9 - sprawy pionu:
- pracy i ubezpieczeń społecznych: (22) 440 30 01
ul. Czerniakowska 100 - sprawy pionu:
- gospodarczego: (22) 440 08 00

XX Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Ciastek
tel.: (22) 440 09 14

XXI Wydział Pracy
ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Edyta Pieńkowska
tel.: (22) 440 51 96
fax: (22) 440-10-89

XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Dorota Bałda
tel.: (22) 440 08 64
fax: (22) 829 80 05

XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
ul.Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Aneta Tatarenko
tel.: (22) 440 08 37
fax: (22) 440 08 39

XXIV Wydział Cywilny
al. Soldarności 127, 00-898 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Magda Milewska
tel.: (22) 440 42 73
fax: (22) 440 42 64

XXV Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Anna Bryszewska - pok. 468
tel.: (22) 440 41 88
fax: (22) 440 10 29

XXVI Wydział Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Ilona Gostkowska - pok. 335
tel.: (22) 440 07 38

XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa
Kierownik sekretariatu
Alicja Grzegorczyk
tel.: (22) 440 50 00

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Sąd Rejonowy w Piasecznie Sąd Rejonowy w Pruszkowie Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie