Sąd Rejonowy w Augustowie

ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
Woj. Podlaskie

poi@augustow.sr.gov.pl

(87) 643 84 30

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15
do odwołania w związku z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu
Zarzadzenie nr A-0220-24/20


Wydziały Zamiejscowe w Sejnach:
ul. Konarskiego 23B, 16-500 Sejny
tel.: (87) 517 38 30
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biura Obsługi Interesanta:
Augustów, ul. Młyńska 59
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 11:00 - 11:15)

Augustów, ul. 3 Maja 43
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
(przerwa: 11:00 - 11:15)

Sejny, ul. Konarskiego 23B
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek 7:00 - 15:00

Przyjmowanie interesantów w sekretariatach:
Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Kasa Sądu:
Kasa nr 1 w Augustowie
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
(przerwa: 11:00 - 11:15)
Kasa nr 2 w Sejnach
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 13:30

Konto dochodów budżetowych (do wpłat: wpisów, grzywien i kosztów sądowych)
NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku
27 1010 1049 0200 0822 3100 0000

Konto sum depozytowych (do wpłat: depozytów, zabezpieczeń i poręczeń majątkowych)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku
52 1130 1017 0021 1001 6390 0004

Konto sum na zlecenie (do wpłat: zaliczek na postępowanie sądowe)
NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku
64 1010 1049 0200 0813 9800 0000

Konto opłat (do wpłat: opłat skarbowych od pełnomocnictwa)
Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia Nr 1 Augustów Rynek Zygmunta 33
08 1240 5787 1111 0010 7154 5272

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(do wpłat: świadczeń pieniężnych i nawiązek)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku
95 1130 1059 0017 3382 7920 0006

Opłat za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5,00 zł należy dokonywać na konto sum na zlecenie
NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku
64 1010 1049 0200 0813 9800 0000

I Wydział Cywilny
ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
Kierownik Sekretariatu
Beata Wyszyńska-Uliś - pok. 216
tel./fax: (87) 643 21 30
e-mail: cywilny@augustow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. 3 Maja 43, 16-300 Augustów
Kierownik Sekretariatu
Barbara Chmielewska - pok. 104
tel.: (87) 643 40 74
fax: (87) 643 84 65
e-mail: karny@augustow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
Kierownik Sekretariatu
Mirosława Franciszkiewicz - pok. 204
tel.: (87) 643 84 47
fax: (87) 643 84 84
e-mail: rodzinny@augustow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów
Kierownik Sekretariatu
Łucja Wasilewska - pok. 103
tel./fax: (87) 643 84 67
e-mail: kw@augustow.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Sejnach
ul. Konarskiego 23B, 16-500 Sejny
Kierownik sekretariatu
Dorota Zackiewicz - pok. 204
tel./fax: (87) 517 38 50
e-mail: cywilny.sejny@augustow.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Sejnach
ul. Konarskiego 23B, 16-500 Sejny
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Pomian pok. 110
tel./fax: (87) 517 38 40
e-mail: karny.sejny@augustow.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Sejnach
ul. Konarskiego 23B, 16-500 Sejny
Kierownik sekretariatu
Jolanta Jagłowska - pok. 104
tel./fax: (87) 517 38 45
e-mail: rodzinny.sejny@augustow.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach
ul. Konarskiego 23B, 16-500 Sejny
Kierownik sekretariatu
Mariusz Poszwa pok. 12
tel./fax: (87) 517 38 55
e-mail: kw.sejny@augustow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Sprawuje nadzór nad

miastem: Augustów i Sejny
gminą: Augustów, Bargłów Kościelny, Giby, Krasnopol, Lipsk, Nowinka, Płaska, Puńsk, Sejny i Sztabin