Sąd Okręgowy w Suwałkach

ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
Woj. Podlaskie

so@suwalki.so.gov.pl

(87) 563 13 30

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (87) 56 31 248
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Czytelnia Akt:
tel.: (87) 56 31 227
Poniedziałek: 10:00 - 14:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
tel.: (87) 56 31 248
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00 (przerwa: 11:45 - 12:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30 (przerwa: 11:45 - 12:00)

Dochody budżetowe - wpisy, opłaty i koszty sądowe, grzywny:
NBP o/Białystok 92 1010 1049 0006 9322 3100 0000

Sumy depozytowe - poręczenia majątkowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok 02 1130 1017 0021 1001 6490 0004

Sumy na zlecenie - zaliczki na koszty biegłych:
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok 12 1130 1059 0017 3382 9520 0001

Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę akt sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Urbanowicz - pok. 225
tel.: (87) 563 12 67
fax: (87) 563 12 47
e-mail: cywilny@suwalki.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Zatorska - pok. 149
tel.: (87) 563 12 26
fax: (87) 563 12 11
e-mail: karny@suwalki.so.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Izabela Chilińska - pok. 104
tel.: (87) 563 12 86
fax: (87) 563 12 87
e-mail: pracy@suwalki.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Augustowie Sąd Rejonowy w Ełku Sąd Rejonowy w Olecku Sąd Rejonowy w Suwałkach