Sąd Rejonowy w Wyszkowie

ul. Kościuszki 50, 07-200 Wyszków
Woj. Mazowieckie

boi@wyszkow.sr.gov.pl

(29) 742 38 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
tel.: (29) 742 38 01 wew. 208
tel./fax: (29) 742 38 08
e-mail: boi@wyszkow.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00
(przerwa: 11:30 - 12:00)

Sekretariaty: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa: 11:30 - 12:00)

Sekretariat IV Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 11:30 - 12:00)

Biuro Podawcze IV Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:30
(przerwa: 11:30 - 12:00)

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa
27 1010 1010 0433 7122 3100 0000

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/Warszawa
15 1130 1020 0013 4406 1720 0006

Konta sum depozytowych
(depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
BGK O/Warszawa
Sumy depozytowe PLN 15 1130 1017 0021 1001 2390 0004
Sumy depozytowe USD 85 1130 1017 0021 1001 2390 0005
Sumy depozytowe EUR 69 1130 1017 0021 1001 2390 0002
Sumy depozytowe CHF 96 1130 1017 0021 1001 2390 0001
Sumy depozytowe GBP 42 1130 1017 0021 1001 2390 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Warszawa
63 1130 1017 0013 4406 1720 0007

UWAGA!
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać dane dotyczące strony postępowania, tytuł płatności tzn. informację czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe oraz sygnaturę akt sprawy (jeżeli jest znana); dla wpłat Wydziału Ksiąg Wieczystych numer księgi wieczystej.

I Wydział Cywilny
P. O. Kierownik sekretariatu
Ewa Ślepowrońska - pok. 206
tel./fax: (29) 742 49 35
e-mail: 1cywilny@wyszkow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Mirosława Podleś - pok. 405
tel./fax: (29) 742 30 26
e-mail: 2karny@wyszkow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Czajkowska - pok. 305
tel./fax: (29) 742 33 04
e-mail: 3rodzinny@wyszkow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Irena Piętka - pok. 11
tel./fax: (29) 742 50 76
e-mail: 4wkw@wyszkow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sprawuje nadzór nad

gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie