Sąd Rejonowy w Pułtusku

ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk
Woj. Mazowieckie

biuro.podawcze@pultusk.sr.gov.pl

(23) 692 99 70

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów i Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych (opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa 29 1010 1010 0657 0622 3100 0000

Konta sum depozytowych (depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
PLN 07 1130 1017 0021 1003 0890 0003
USD 50 1130 1017 0021 1003 0890 0005
EUR 34 1130 1017 0021 1003 0890 0002
CHF 61 1130 1017 0021 1003 0890 0001
GBP 77 1130 1017 0021 1003 0890 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/O Warszawa 86 1130 1017 0020 1197 7720 0017

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/O Warszawa 16 1130 1017 0020 1197 7720 0016

Wypłaty nalezności dla świadków, biegłych, tłumaczy, ławników i innych będą przekazywane na wskazane konta bankowe lub przekazem pocztowym.

Znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej są do nabycia w Biurze Obsługi Interesanta - pokój B001.
Znaki opłaty sądowej w formie papierowej nie są sprzedawane.

UWAGA !
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać sygnaturę sprawy do jakiej jest wpłacana kwota oraz tytuł tzn. informacja czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Cezary Gemza - pok. A102
tel.: (23) 692 99 10
fax: (23) 692 99 19
e-mail: cywilny@pultusk.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Bogumiła Górecka - pok. B214
tel.: (23) 692 99 20
fax: (23) 692 99 29
e-mail: karny@pultusk.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny
Kierownik sekretariatu
Anna Wiśniewska - pok. A002
tel.: (23) 692 99 30
fax: (23) 692 99 39
e-mail: rodzinny@pultusk.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Lidia Paradowska - pok. P010
tel.: (23) 692 99 40
fax: (23) 692 99 49
e-mail: ksiegiwieczyste@pultusk.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sprawuje nadzór nad

gminy: Gzy, Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory