Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Woj. Mazowieckie

boi@ostrowmaz.sr.gov.pl

(29) 746 89 35

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (29) 746 89 35
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8.00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 11:20 - 11:40)

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych
(opłaty sądowe, zasądzone grzywny, koszty sądowe)
NBP O/O Warszawa
49 1010 1010 0433 5522 3100 0000

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.)
BGK O/Warszawa
76 1130 1020 0013 4406 5920 0005

Konta sum depozytowych
(depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
BGK O/Warszawa
Sumy depozytowe PLN 12 1130 1017 0021 1001 2590 0004
Sumy depozytowe USD 82 1130 1017 0021 1001 2590 0005
Sumy depozytowe EUR 66 1130 1017 0021 1001 2590 0002
Sumy depozytowe CHF 93 1130 1017 0021 1001 2590 0001
Sumy depozytowe GBP 39 1130 1017 0021 1001 2590 0003

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Warszawa
27 1130 1017 0013 4406 5920 0006

Znaki opłaty sądowej w formie elektronicznej są do nabycia w Biurze Obsługi Interesanta

UWAGA!
Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać dane dotyczące strony postępowania, tytuł płatności tzn. informację czy jest to wpis do sprawy, grzywna czy koszty sądowe oraz sygnaturę akt sprawy (jeżeli jest znana); dla wpłat Wydziału Ksiąg Wieczystych numer księgi wieczystej.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Monika Rembowska - pok. 21
tel.: (29) 746 89 51, (29) 746 89 50
e-mail: cywilny@ostrowmaz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Marciniak - pok. 15
tel.: (29) 746 89 55, (29) 746 89 54
e-mail: karny@ostrowmaz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Urszula Ilczuk - pok. 15
tel.: (29) 746 89 67, (29) 746 89 66
e-mail: rodzinny@ostrowmaz.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Barbara Sienkiewicz - pok. 3
tel.: (29) 746 89 75
e-mail: wieczyste@ostrowmaz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sprawuje nadzór nad

miasto: Ostrów Mazowiecka oraz gminy: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo i Zaręby Kościelne