Sąd Rejonowy w Ostrołęce

ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołeka
Woj. Mazowieckie

boi@ostroleka.sr.gov.pl

(29) 765 44 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
tel.: (29) 765 44 00 lub (29) 765 44 01
e-mail: boi@ostroleka.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa: 11:30 - 11:45)

Biuro podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
tel.: (29) 765 44 12
e-mail: w.ksiagwieczystych@ostroleka.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa: 11:30 - 11:45)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 10:00 - 17:30 (przerwa: 15:00 - 16:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:00 (przerwa: 9:00 - 10:00)
Ponadto w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, kasa będzie czynna w następujących godzinach:
- przyjmowanie wpłat i realizowanie wypłat: 7:30 - 12:00
- sprzedaż znaków opłaty sądowej: 7:30 - 12:00

Konto dochodów budżetowych
wpisy, opłaty, koszty, grzywny, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
NBP O/O Warszawa
10 1010 1010 0063 4722 3100 0000

Konto sum depozytowych
poręczenia, wadia, kaucje
BGK O/Warszawa
39 1130 1017 0021 1002 0490 0004

Konto sum na zlecenie (zaliczek sądowych)
zaliczki na koszty postępowania sądowego
BGK O/Warszawa
79 1130 1017 0020 1199 0820 0001

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej
nawiązki, świadczenia pieniężne
BGK O/Warszawa
68 1130 1017 0020 1199 0820 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Bożena Kłos - pok. A214
tel.: (29) 765 44 70
fax: (29) 765 44 78
e-mail: w.cywilny@ostroleka.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Anna Grabowska - pok. A206
tel.: (29) 765 44 50
fax: (29) 765 44 67
e-mail: w.karny@ostroleka.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Chojnowska - pok. B223
tel.: (29) 765 44 80
fax: (29) 765 44 89
e-mail: w.rodzinny@ostroleka.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Sówka - pok. A105
tel.: (29) 765 44 40
fax: (29) 765 44 44
e-mail: w.pracy@ostroleka.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik sekretariatu
Bożena Ambroziak - pok. A308
tel.: (29) 765 44 90
fax: (29) 765 44 97
e-mail: w.gospodarczy@ostroleka.sr.gov.pl
- Upadłości
Bogumiła Dzwonkowska - pok. A309
tel.: (29) 765 44 93
- Centralna Informacja KRS - pok. A005
tel.: (29) 765 44 13

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Anna Wencewicz-Dobrowolska - pok. A004
tel.: (29) 765 44 10
e-mail: w.ksiagwieczystych@ostroleka.sr.gov.pl
- Biuro Podawcze WKW - pok. A005
tel.: (29) 765 44 12
fax: (29) 765 44 19

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Sprawuje nadzór nad

miasto: Ostrołęka oraz gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn