Sąd Okręgowy w Ostrołęce

ul. Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołeka
Woj. Mazowieckie

boi@ostroleka.so.gov.pl

(29) 765 01 28, (29) 765 01 12

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta: - pok. B20
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Krajowy Rejestr Karny:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 -15:30

Kasa Sądu:
Sąd Okręgowy w Ostrołęce informuje, że w związku z pandemią koronawirusa, Kasa jest czynna w godzinach: 8:00 - 13:00 i 14:00 - 14:30.

Konto dochodów (opłata cywilna, opłata karna, grzywna):
31 1010 1010 0656 3422 3100 0000
w NBP O/O Warszawa

Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, ogłoszenia w prasie itp.):
95 1130 1017 0020 1198 6520 0001
w BGK O/O Warszawa

Uwaga!!!
Od dnia 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a wyłącznie poprzez niżej wskazane rachunki bankowe.

Depozyty sądowe (wadia, poręczenia majątkowe):
PLN 42 1130 1017 0021 1002 0290 0004
USD 15 1130 1017 0021 1002 0290 0005
EUR 96 1130 1017 0021 1002 0290 0002
CHF 26 1130 1017 0021 1002 0290 0001
GBP 69 1130 1017 0021 1002 0290 0003
w BGK O/O Warszawa

ZFŚS 68 1130 1017 0020 1198 6520 0002 (dotyczy Sądu Okręgowego w Ostrołęce)
w BGK O/O Warszawa

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Żyznowska - pok. B23
tel.: (29) 765 01 25
fax: (29) 765 01 83
e-mail wydzial.cywilny@ostroleka.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Jarnutowska - pok. A102
tel.: (29) 765 01 02
fax (29) 765 01 82
e-mail wydzial.karny@ostroleka.so.gov.pl

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Stępek - pok. 3
tel.: (29) 744 41 76
fax: (29) 691 70 62
e-mail wydzial.pracy@ostroleka.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Ostrołęce Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej Sąd Rejonowy w Przasnyszu Sąd Rejonowy w Pułtusku Sąd Rejonowy w Wyszkowie