Sąd Rejonowy w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3a, 05-200 Wołomin
Woj. Mazowieckie

boi@wolomin.sr.gov.pl

(22) 776 21 44

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia oraz Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 9:00 - 18.00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Buro Podawcze:
Poniedziałek: 9:00 - 16:00 (składanie dokumentów w godz. 16:00 - 18:00 odbywa sie w Biurze Obsługi Interesanta)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:15
(przerwa: 12:40 - 13:00)
W ostatni dzień roboczy miesiąca czynna jest do godziny 15:00
W miesiącu grudniu - ostatniego dnia roboczego jest nieczynna.

dochody budżetowe
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, opłaty w sprawach cywilnych i rodzinnych, koszty sądowe)
78 1010 1010 0071 0022 3100 0000

rachunek sum na zlecenie
(zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA, opłata w kwocie 5 zł - opłata stała - za dokonanie wpisu do Rejestru Spadków)
84 1130 1017 0013 4407 1820 0006

rachunek sum depozytowych
(wadia, czynsze, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia i inne depozyty)
06 1130 1017 0021 1001 2990 0004

rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(rozliczenia pracowników z tytułu działalności ZFŚS, spłata pożyczek)
98 1010 1010 0071 0018 9110 0000

rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki)
14 1130 1017 0013 4407 1820 0005

Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko / nazwa firmy/;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt / numer księgi wieczystej;
- numer karty dłużnika.
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Izabella Perełkiewicz - pok. 332
tel./fax: (22) 776 28 15

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Mirosława Sajnog - pok. 306
tel.: (22) 776 21 55
fax: (22) 787 20 66

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Bożena Gaj - pok. 435
tel.: (22) 776 22 85
fax: (22) 776 27 61

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Przystupa - pok. 413
tel./fax: (22) 776 41 03

V Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Ewa Powała - pok. 333
tel./fax: (22) 787 33 59

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Sprawuje nadzór nad

miasta: Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin.