Wejscie w życie: 11 grudnia 1984

Ostatnia Zmiana: brak

Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 r. o uznaniu ważności umów o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy