Wejscie w życie: 12 maja 1981

Ostatnia Zmiana: 19 stycznia 2014

Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych