Art. 9. 1. Właściwym organem podatkowym w zakresie podatku jest
naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo ze względu na siedzibę podatnika.
2. W przypadku braku możliwości ustalenia właściwego organu podatkowego
zgodnie z ust. 1 właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu
Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Wejscie w życie 1 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2019
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań