Art. 9. 1. Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po
stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez
uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do
Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut
fundacji są zgodne z przepisami prawa.
2. O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia
ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego
dalej „właściwym ministrem”, oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji
starostę, przesyłając jednocześnie statut.
3. Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów,
sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz
z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się
główne cele fundacji.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Wejscie w życie 14 kwietnia 1984
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań