Art. 9. Z dniem dokonania wpisu na listę osoba wpisana nabywa prawo
wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu „doradca
podatkowy”. Tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań