Art. 8. 1. Zaspokojenie z zabezpieczenia finansowego, polegającego na
przeniesieniu na przyjmującego zabezpieczenie prawa do środków pieniężnych,
wierzytelności kredytowych lub instrumentów finansowych, następuje z chwilą
wystąpienia podstawy realizacji zabezpieczenia. Przyjmujący zabezpieczenie
zawiadamia ustanawiającego zabezpieczenie o wygaśnięciu roszczenia o zwrot
przedmiotu zabezpieczenia.
2. Wierzytelność związana z wynikającym z umowy o ustanowienie
zabezpieczenia finansowego zobowiązaniem przyjmującego zabezpieczenie do
przeniesienia odpowiedniego przedmiotu zastępczego może być przedmiotem
kompensaty, jeżeli zobowiązanie to nie zostało wykonane do chwili wystąpienia
podstawy realizacji zabezpieczenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 7 marca 2019
  • Ost. zmiana na stronie 12 11 2020

Powiązania

brak powiązań