Art. 8. 1. Dowody osobiste wydają organy gmin.
2. Zadania określone w niniejszej ustawie, realizowane przez organy gmin, są
zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań