Art. 7. 1. Zobowiązuje się Sejm, Senat i Radę Ministrów do dokonania, nie
później niż do dnia 31 grudnia 2000 r., oceny nowego zasadniczego podziału
terytorialnego państwa.
2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, może być dokonana
korekta zasadniczego podziału terytorialnego państwa wprowadzonego ustawą.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • Wejscie w życie 28 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 maja 2001
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań