Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki zapewnia funkcjonowanie
platformy.
2. Platforma umożliwia przesyłanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Wejscie w życie 18 kwietnia 2019
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 01 11 2020

Powiązania

brak powiązań