Art. 6. Nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:
1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych;
2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych;
3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż
12 m nad poziomem terenu;
4) innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań