Art. 6. Pierwsze wybory do organów stanowiących województw i powiatów, o
których mowa w ustawie, przeprowadza się przed datą określoną w art. 1 ust. 1.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • Wejscie w życie 28 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 maja 2001
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań