Art. 6. W sprawach o przestępstwa inne niż wymienione w art. 1, oraz przestępstwa skarbowe popełnione przed dniem 17 lipca 1986 r. sąd może na wniosek prokuratora zastosować warunkowe przedterminowe zwolnienie bez zachowania wymogów określonych w art. 91, § 1 i 2 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca:
1) do dnia wejścia w życie ustawy ukończył - kobieta 50, a mężczyzna 60 lat,
2) sprawuje bądź powinien sprawować sam pieczę nad dzieckiem do lat 16, do której wykonywania są obowiązani rodzice,
3) w chwili popełnienia czynu nie ukończył 21 lat,
4) popełnił przestępstwo nieumyślne.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw
  • Wejscie w życie 23 lipca 1986
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) brak
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań