Art. 6. Jeżeli dla określenia podstawy opodatkowania stosowane są kwoty
wyrażone w walucie obcej, przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej
dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, na który
ustalana jest podstawa opodatkowania.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Wejscie w życie 1 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2019
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań