Art. 6. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia
wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku
o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie
administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia
zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań