Art. 6. Do zabezpieczenia wierzytelności finansowych polegającego na
ustanowieniu blokady, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio
przepisy o zastawie finansowym.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 7 marca 2019
  • Ost. zmiana na stronie 12 11 2020

Powiązania

brak powiązań