Art. 6. Umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską
powinny mieć polską wersję językową, stanowiącą podstawę wykładni, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  • Wejscie w życie 9 maja 2000
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 04 11 2020

Powiązania

brak powiązań