Art. 6. 1. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do
jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.
2. Do ustalenia statutu, stosownie do przepisu ust. 1, mają zastosowanie przepisy
dotyczące ustalenia statutu przez fundatora.
3. Jeżeli fundator ustanowił fundację w testamencie, a nie ustalił jej statutu i nie
upoważnił do tej czynności innej osoby, stosuje się odpowiednio przepisy księgi IV
Kodeksu cywilnego o poleceniu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Wejscie w życie 14 kwietnia 1984
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań