Art. 68. W razie złożenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego przez
osobę, wobec której jest prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego
lub postępowanie o uznanie za obywatela polskiego na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w art. 69, postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego
umarza się.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań