Art. 5. 1. Pracownikom zatrudnionym w zakładach wymienionych
w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, w przypadku stwierdzenia po dniu rozwiązania
stosunku pracy choroby zawodowej, jednorazowe odszkodowanie przysługujące od
pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, finansowane jest ze środków
budżetu państwa.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do jednorazowych odszkodowań
przysługujących członkom rodziny pracownika, o którym mowa w ust. 1, a który
zmarł wskutek choroby zawodowej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  • Wejscie w życie 28 września 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań