Art. 5. (utracił moc).

Art. 5a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, dokonuje zmian granic
województw związanych z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem
powiatów po zasięgnięciu opinii organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego, których zmiany dotyczą. Przy dokonywaniu zmian granic
województw należy dążyć do poprawienia warunków wykonywania zadań
publicznych o charakterze wojewódzkim oraz zachowania regionalnych więzi
społecznych, gospodarczych i kulturowych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • Wejscie w życie 28 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 maja 2001
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań