Art. 52. 1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej sporządza
zawiadomienia o treści postanowień w sprawach o wyrażenie zgody na zrzeczenie się
obywatelstwa polskiego.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) informację o treści postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, datę
jego wydania i numer;
2) dane osoby, której zawiadomienie dotyczy:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) imię ojca i imię matki;
3) oznaczenie organu sporządzającego zawiadomienie oraz datę jego sporządzenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań