Art. 4. 1. U pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 1c, układ zbiorowy
pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fundusz; może również
postanawiać, że Fundusz nie będzie tworzony.
2. U pracodawców określonych w art. 3 ust. 1 i 1c, których pracownicy nie są
objęci układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawach, o których mowa
w ust. 1, może zawierać regulamin wynagradzania.
3. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa
organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie
wysokości odpisu na Fundusz lub nietworzenia Funduszu wymagają uzgodnienia
z pracownikiem, o którym mowa w art. 8 ust. 2.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Wejscie w życie 30 marca 1994
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań