Art. 4. 1. Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej
miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osoby, której rzecz została oddana na
przechowanie zgodnie z przepisami ustawy (przechowujący).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
  • Wejscie w życie 21 czerwca 2015
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 5 września 2018
  • Ost. zmiana na stronie 28 01 2021

Powiązania

brak powiązań