Art. 4. Podatnikami podatku są:
1) banki krajowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.);
2) oddziały banków zagranicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
3) oddziały instytucji kredytowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
4) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.);
5) krajowe zakłady ubezpieczeń w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730);
6) krajowe zakłady reasekuracji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
7) oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów
reasekuracji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
8) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych
zakładów reasekuracji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
9) instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Wejscie w życie 1 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2019
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań