Art. 4. 1. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub
społecznej, stanowiącej istotny wkład w rozwój kraju, są ustanawiane, w drodze
rozporządzenia, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na
rzecz rozwoju określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji są
ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów.
3. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na
rzecz rozwoju określonej jednostki samorządu terytorialnego są ustanawiane przez
organ stanowiący tej jednostki.
4. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej,
stanowiącej wkład w rozwój określonej organizacji gospodarczej, są ustanawiane, w
drodze rozporządzenia, przez właściwego ministra.
5. Odznaki honorowe za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności
statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji społecznych są ustanawiane
przez naczelne organy tych organizacji.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań