Art. 48. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz.U. poz. 713 , z późn. zm.):
„2. Warunkiem otrzymania koncesji, o której mowa w art. 17 pkt 3, jest ponadto:
1) posiadanie koncesji organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, zgodnie z przepisami o usługach turystycznych,
2) zatrudnienie przez organizatora turystyki osób, które złożą egzamin znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody."

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań