Art. 44. Przepisy art. 40 i 41 stosuje się odpowiednio w toku wszczętego
postępowania karnego o przestępstwa określone w art. 181–183 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, gdy otrzymane przez prokuratora zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pochodzi z innego źródła.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań