Art. 3. Minister właściwy do spraw klimatu prowadzi politykę w zakresie
rozwoju systemu oraz współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • Wejscie w życie 29 września 2011
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 11 2020

Powiązania

brak powiązań