Art. 3. 1. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone
w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie
fundacji następuje w testamencie.
2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel
fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.
3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze,
papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome
i nieruchomości.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Wejscie w życie 14 kwietnia 1984
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań