Art. 30. 1. Organizator turystyki jest obowiązany zapewnić klientowi
uczestniczącemu w imprezie turystycznej opiekę osoby reprezentującej organizatora
turystyki. Zakres tej opieki wynika z umowy organizatora turystyki z klientem.
2. (uchylony)
3. Organizator turystyki jest obowiązany wystawić osobie sprawującej opiekę,
o której mowa w ust. 1, pisemne zlecenie, określając w nim miejsce lub obszar oraz
czas świadczenia usługi, a także, jeżeli jest to konieczne, upoważnienie do działania
w imieniu organizatora w zakresie niezbędnym do prowadzenia imprezy turystycznej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań