Art. 30. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
  • Wejscie w życie 21 czerwca 2015
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 5 września 2018
  • Ost. zmiana na stronie 28 01 2021

Powiązania

brak powiązań