Art. 2. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się województwa:
1) dolnośląskie,
2) kujawsko-pomorskie,
3) lubelskie,
4) lubuskie,
5) łódzkie,
6) małopolskie,
7) mazowieckie,
8) opolskie,
9) podkarpackie,
10) podlaskie,
11) pomorskie,
12) śląskie,
13) świętokrzyskie,
14) warmińsko-mazurskie,
15) wielkopolskie,
16) zachodniopomorskie.
2. Wykaz gmin, wchodzących w dniu 1 stycznia 1999 r. w skład województw,
określa załącznik do ustawy.
3. Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gmin i
powiatów wchodzących w skład województw, uwzględniając nazwy i siedziby władz
jednostek samorządu terytorialnego, aktualizując wykaz w przypadku dokonania
zmian granic, nazw i siedzib władz lub utworzenia albo zniesienia jednostek.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
  • Wejscie w życie 28 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 maja 2001
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań