Art. 2. W rozumieniu ustawy:
1) depozytami są:
a) środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu albo
depozytu sądowego,
b) rzeczy stanowiące dowody rzeczowe oraz rzeczy zatrzymane, co do
których zapadło prawomocne orzeczenie o wydaniu ich uprawnionemu lub
złożeniu do depozytu sądowego,
c) środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu jako
kaucje i wadia;
2) jednostką sektora finansów publicznych jest jednostka wymieniona w art. 9
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240);
3) likwidacją niepodjętego depozytu jest przejście praw do tego depozytu na rzecz
Skarbu Państwa.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Wejscie w życie 22 luty 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2010
  • Ost. zmiana na stronie 06 11 2020

Powiązania

brak powiązań