Art. 29. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze
rozporządzenia, wzór formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogi
dotyczące fotografii dołączanej do wniosku oraz wzory aktu nadania obywatelstwa
polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.
2. Wzór formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego uwzględnia dane
i informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1–3.
3. Wzór aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie
nadania obywatelstwa polskiego uwzględnia dane, o których mowa w art. 27 ust. 2.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań