Art. 27. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu
osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu
wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań