Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 14, art. 15 i art. 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • Wejscie w życie 19 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań