Art. 26. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa
polskiego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań