Art. 26. 1. Porozumienia, o których mowa w art. 9, są zawierane do dnia
15 października 2015 r.
2. Porozumienia, o których mowa w art. 10, są zawierane do dnia
31 października 2015 r.
3. Okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych wskaże
staroście odpowiednio adwokatów lub radców prawnych wyznaczonych do udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej do dnia 15 listopada 2015 r.
4. Wybór organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, nastąpi
do dnia 15 grudnia 2015 r.
5. Umowy, o których mowa w art. 6, są zawierane do dnia 31 grudnia 2015 r.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 12 11 2020

Powiązania

brak powiązań